Orderbeheer

  • Eenvoudig orders beheren en zoeken
  • Status toewijzen aan orders
  • Klanten naar eigen wens op de hoogte brengen van statuswijziging
  • Eenvoudig facturen en pakbonnen printen
  • Mogelijkheid om picklijst te printen
  • Boekhoudkopppelingen met Exact Online, Twinfield en Acumulus
  • Koppeling met MyParcel
  • Orders exporteren naar XML en CSV
  • Track & Trace code meegeven aan order
  • Interne notities toevoegen aan orders